Fundacja Media 3.0 jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Tworzymy narzędzia wpływające na partycypację obywatelską i zwiększające transparentność instytucji publicznych. Działamy na rzecz rozwijania w Polsce rzetelnego dziennikarstwa opartego na danych, wspierając media poprzez narzędzie internetowe oraz szkolenia i kursy. Naszą misją jest także dbanie, by świat internetu był dostępny dla każdego, dlatego nie tylko przetwarzamy dane publiczne, ale także czynimy je dostępnymi i widocznymi dla każdego obywatela. Działamy na rzecz otwierania danych publicznych zarówno w administracji rządowej jak i samorządowej. Propagujemy wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, ale i sami je tworzymy. Nasze narzędzia opierające się na open data, dziennikarstwie danych, przetwarzaniu danych publicznych czy wspierające rozwój demokracji tworzymy w oparciu o najnowsze technologie. Do tej pory stworzyliśmy kilkadziesiąt stron internetowych i aplikacji, dzięki którym zwiększyła się dostępność do informacji i danych publicznych. W 2014 roku we współpracy z amerykańską organizacją Sunlight Foundation stworzyliśmy pierwszą w Polsce i pierwszą tego typu w Europie aplikację mobilną Parlament. Prowadzimy także pierwszy w Polsce serwis związany z dziennikarstwem danych datablog.pl. Od 2018 roku prowadzimy także serwis otwartepanstwo.pl, na którym otwieramy dokumenty publikowane na dziennikach urzędowych. Z rozwijania kompetencji cyfrowych, dziennikarstwa danych czy otwierania danych szkolimy nie tylko pracowników ministerstw i samorządów lokalnych, ale i przedstawicieli NGO czy studentów oraz osoby wykluczone cyfrowe, które mają utrudnioną możliwość funkcjonowania w nowoczesnej demokracji i społeczeństwie informacyjnym.


KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą przyjaciół stowarzyszonych w Ośrodku Studiów o Mieście Gliwice.
Każdy z nas jest ekspertem w innej dziedzinie, ale wszystkich łączy miłość do tego miasta i troska o jego przyszłość.

Stowarzyszenie Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice to organizacja non-profit, której zadaniem jest pobudzanie debaty publicznej o sprawach miejskich, dbanie o jakość przestrzeni publicznej, jawność życia i finansów publicznych, zabieranie głosu wszędzie tam, gdzie niedostateczną wagę przywiązuje się do jakości działań kształtujących miasto Gliwice.

Miasto jest dla ludzi, a nie odwrotnie.

CO ROBIMY?

Naszym głównym narzędziem jest krytyczna analiza zjawisk zachodzących w mieście. Zawsze kładziemy nacisk na to, aby nasza krytyka była konstruktywna – staramy się proponować alternatywne rozwiązania poparte przykładami z kraju i ze świata. Dobre praktyki są po to, by z nich korzystać.

Organizujemy także spotkania, dyskusje, debaty, warsztaty dla mieszkańców. Prowadzimy działania edukacyjne. Promujemy aktywne społeczeństwo  i demokrację partycypacyjną.


W pracach nad aplikacją Zielone Gliwice wspierają nas pracownicy Future Processing i zespół Data Solutions.

Więcej o działaniach zespołu Data Solutions przeczytasz na stronie: Data Solutions