ZIELONE GLIWICE 3.0

Celem projektu Zielone Gliwice 3.0 jest stworzenie modelu monitorowania obszarów zielonych w Gliwicach, wypracowanie zasad współpracy lokalnych aktywistów i urzędników w zakresie kształtowania zieleni miejskiej oraz aktywizacja mieszkańców Gliwic
w obszarze ekologii.

Współpraca urzędników i aktywistów

Trzonem projektu jest powołana grupa robocza Zielone Gliwice, składająca się
z przedstawicieli UM Gliwice, aktywistów, NGO, mieszkańców i ekspertów naukowych. Celem prac grupy jest wypracowanie modelu współpracy zaangażowanych w „zieloną politykę” grup społecznych, zwłaszcza aktywistów i urzędników, których dotychczasowe kontakty nie miały żadnych ustalonych ram i standardów.

Społeczne zbieranie danych

Dane dotyczące drzew nanoszone będą przez aktywistów, uczniów oraz mieszkańców w ramach tzw. crowdsourcingu, czyli społecznego zbierania danych w terenie za pomocą stworzonej wcześniej aplikacji.

Standardy kształtowania zieleni miejskiej

Dane zebrane za pomocą aplikacji będą stanowić założenia do opracowania „Standardów Kształtowania Zieleni Miejskiej”. Zebrane dane w oparciu
o metody data science będą przede wszystkim opisywać rzeczywistość,
na ich podstawie wyciągnięte zostaną logiczne wnioski. W ramach publikacji dot. Standardów kształtowania zieleni miejskiej przedstawimy rzetelny stan rzeczywisty
i głosem ekspertów zaprezentujemy logiczne wnioski będące wynikiem analizy zastanych danych ilościowych.

ZIELONY TEAM

Aktywiści lokalni podejmujący działania w celu rozbudowywania bazy danych oraz szerzenia wiedzy z zakresu zieleni miejskiej.

SPOŁECZNY OGRODNIK MIEJSKI

Aby usprawnić komunikację mieszkańców i aktywistów z władzami miasta powołany został Społeczny Ogrodnik Miejski, który jest odpowiedzialny za koordynowanie działań miejskich aktywistów, reprezentację interesów mieszkańców i organizacji pozarządowych przed Urzędem Miasta oraz prowadzenie stałego dialogu z urzędnikami.

ZIELONI LIDERZY

Aby wzmocnić kompetencje i oddziaływanie lokalnych aktywistów powołujemy grupę 12 Zielonych Liderów, którzy będą aktywować lokalne społeczności i wspierać realizację projektu. W ramach rozwijania ich kompetencji i zwiększania motywacji będą mogli skorzystać z serii warsztatów z zakresu podstaw dendrologii, zrównoważonego rozwoju, projektowania terenów zielonych, ogrodnictwa, prawa w zakresie ochrony przyrody i zieleni miejskiej.

AKTYWIZACJA MŁODYCH

Aby zachęcić młode osoby do działań, zamierzamy wykorzystać elementy grywalizacji, poprzez zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości. Zostanie ogłoszony konkurs dla szkół na zbieranie wirtualnych znaczników – aby wypromować aplikację wśród młodszych użytkowników , „zaszyjemy” w wybranych punktach wirtualne znaczniki (augmented reality) np. z wizerunkami ptaków, wiewiórek, które widoczne będą po najechaniu telefonem w aplikacji (podobnie jak w popularnej grze Pokemon Go). Aby spopularyzować aplikację wśród uczniów szkół zaprosimy je do konkursu z nagrodami na zebranie jak największej ilości znaczników.

Aplikacja

W ramach naszych działań stworzymy aplikację mobilną usprawniającą zarządzanie zasobami drzew oraz ich wizualizację. Aplikacja mobilna będzie umożliwiać inwentaryzację drzewostanu poprzez nanoszenie danych związanych z konkretnym drzewem m.in.: współrzędne geograficzne, gatunek, stan, wielkości. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji aplikacja na zdjęciu będzie automatycznie oznaczać gatunek drzewa oraz stan, pozycję (GPS). Zautomatyzowana analiza danych zapewni m.in. informacje o wartości pochłaniania CO2 czy wody opadowej.

W tworzeniu aplikacji wspierają nas pracownicy Future Processing i zespół Data Solutions.

Zielone Miasto